PROFI MGZ 0,8 mm

Jednovrstvá vápenocementová omítka s přídavkem sádry s kletovaným nebo filcovaným povrchem

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
1295 pytel pytel (40 kg) ks 252,00 304,92
1290 silo silo t 6 300,00 7 623,00

Vnitřní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png
IBO 46


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro strojní nebo ruční omítání všech běžných podkladů v interiéru. Lze nanášet i vícevrstvou technologií jako jádro a následnou vrchní omítku. Vhodná také pro stěnové vytápění (do 40 °C).

Vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, vysoká paropropustnost.

Spotřeba materiálu cca 12 kg/m²/cm
Tloušťka vrstvy stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy strop: min. 8 mm
Spotřeba vody cca 9–9,5 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 3 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1400 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 11
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,51 W/(m·K)