PROFI MZ2 2 mm

Cementová jádrová omítka pro ruční a strojní zpracování určená zejména pro omítání soklů

Kat.č. Balení
1310 pytel pytel (40 kg)
1300 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Vysoce zatížitelný Vhodný pod obklady


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Ideální pro plochy s požadavkem na vyšší pevnost a tvrdost omítky. Vhodná jako podklad pod těžké kamenné obklady.

Vlastnosti

Trvanlivost, vysoká pevnost, odolnost proti povětrnosti.

Faktor difúzního odporu μ 20
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1600 kg/m³
Pevnost v tahu za ohybu > 1,5 N/mm²
Pevnost v tlaku > 6 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy vnitřní stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy vnitřní strop: min. 8 mm
Tloušťka vrstvy venku: min. 20 mm