PROFI FARADAYUS MK1

Lehce zpracovatelná vápenocementová vnitřní omítka určená k odstínění elektrosmogu

Kat.č. Balení
1111 pytel pytel (40 kg)
1101 silo silo

Vnitřní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Icon_mineralisch.png Odstínění elektromagnetického záření
Vitalbau Natureplus


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Zejména pro pálené zdivo a pórobeton v obytných prostorách, sklepech a garážích. Jako jednovrstvá omítka, nebo jako jádro a štuk s filcovaným povrchem. Odstiňuje elektromagnetické pole a záření.

Vlastnosti

Vynikající zpracovatelnost, vysoká paropropustnost, šetrná ke strojnímu zařízení, nízká spotřeba, chrání lidské zdraví.

Faktor difúzního odporu μ cca 15
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,61 W/(m.K)
Pevnost v tlaku > 2 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Spotřeba vody cca 10,5 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy stěna: min. 10 mm
Tloušťka vrstvy strop: min. 8 mm