PROFI Spritzer 2 mm

Kontaktní cementový postřik pod omítky na všechny typy zdiva, pro strojní a ruční nanášení

Kat.č. Balení
2021 pytel pytel (40 kg)
2022 silo silo

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Postřik zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).

Vlastnosti

Výborná přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.

Faktor difúzního odporu μ < 25
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m.K)
Pevnost v tlaku > 15 N/mm²
Spotřeba materiálu cca 8 kg/m² celoplošné pokrytí
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/pytel
Tloušťka vrstvy Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu