PROFI Spritzer 2 mm

Kontaktní cementový postřik pod omítky, pro strojní a ruční nanášení

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6779 pytel pytel (25 kg) ks 165,00 199,65
2021 pytel pytel (40 kg) ks 232,00 280,72
2022 silo silo t 5 800,00 7 018,00

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: strojní Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Postřik zabezpečí zvýšení přilnavosti podkladu před nanášením všech typů vnitřních a vnějších omítek (s výjimkou omítek s obsahem sádry).

Vlastnosti

Dobrá přilnavost k podkladu, zpevňuje podklad, snižuje a vyrovnává jeho nadměrnou savost.

Spotřeba materiálu cca 8 kg/m² celoplošné pokrytí
Tloušťka vrstvy Celoplošná aplikace nebo částečné pokrytí v závislosti na podkladu
Spotřeba vody cca 8 litrů čisté vody/40 kg pytel
Spotřeba vody cca 5 litrů čisté vody/25 kg pytel
Pevnost v tlaku > 15 N/mm²
Faktor difúzního odporu μ < 25
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,82 W/(m·K)