PROFI Primer 2802

Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následujících vrstev

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6811 kanystr kanystr (5 kg) kg 75,00 90,75
6812 kanystr kanystr (10 kg) kg 68,00 82,28

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů. Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti

Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním a vnějším prostředí.

Spotřeba materiálu cca 0,1–0,2 kg/m² na nátěr
Obsah sušiny cca 10 %
Hodnota pH 7–8