PROFI Primer 2802

Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následujících vrstev

Kat.č. Balení
6811 kanystr kanystr (5 kg)
6812 kanystr kanystr (10 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů. Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti

Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním a vnějším prostředí.

Hodnota pH 7–8
Obsah sušiny cca 10 %
Spotřeba materiálu cca 0,1–0,2 kg/m² na nátěr