PROFI Primer 2802

Univerzální penetrační nátěr pro snížení savosti minerálních podkladů a zvýšení přídržnosti následujících vrstev

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6810 láhev láhev (1 kg) kg 98,00 118,58
6811 kanystr kanystr (5 kg) kg 74,00 89,54
6812 kanystr kanystr (10 kg) kg 59,00 71,39

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na strop Použití na stěnu Zpracování: ruční


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Snižuje nasákavost běžných minerálních podkladů (pórobetonu, cihelného zdiva, původních omítek apod.), před aplikací lepicích a stěrkovacích hmot, omítek a nátěrů. Zvyšuje jejich přídržnost k podkladu.

Vlastnosti

Pro okamžité upotřebení, schopnost pronikat do podkladu, použití ve vnitřním a vnějším prostředí.

Spotřeba materiálu cca 0,1–0,2 kg/m² na nátěr
Obsah sušiny cca 10 %
Hodnota pH 7–8