PROFI Kantenkleber 0,8 mm

Rychletuhnoucí cementová malta pro rychlou fixaci instalačních vedení a omítkových profilů

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
2900 pytel pytel (30 kg) ks 366,00 442,86

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_mineralisch.png Rychlé vytvrzení


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro rychlé osazení omítníků, rohovníků, omítkových profilů, instalací technických sítí a elektroinstalací v omítkách (zvláště sanačních) ve vnitřním i vnějším prostředí.

Vlastnosti

Krátká doba tuhnutí (cca 30 minut), vysoká pevnost a přídržnost k podkladu.

Spotřeba materiálu podle použití
Vydatnost 1 pytel = cca 21 l mokré malty
Tloušťka vrstvy max. 50 mm
Spotřeba vody cca 5–6 litrů čisté vody/pytel
Pevnost v tlaku > 6 N/mm²
Pevnost v tahu za ohybu > 1 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu > 1500 kg/m³