PROFI Primer K

Univerzální koncentrovaný penetrační prostředek pro minerální podklady.

Kat.č. Balení
6815 kanystr kanystr (1 kg)
6816 kanystr kanystr (3 kg)
6817 kanystr kanystr (5 kg)
6818 kbelík kbelík (16 kg)

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě

Popis

Oblast použití

Pro snížení nasákavosti běžných minerálních podkladů (beton, sádrový potěr, lehké betony, pórobeton, cihelné zdivo, původní omítky) před aplikací potěrů, samonivelačních hmot, lepících a stěrkových hmot, omítek a nátěrů.

Vlastnosti

Snižuje nasákavost, zvyšuje přídržnost, zlepšuje rozliv samonivelačních hmot, ředění podle charakteru podkladu až 1:5.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na stěnu Použití na podlahy Zpracování: ruční Icon_organisch.png Vhodný pro podlahové vytápění