PROFI HS1K LEICHT

Flexibilní lehčená jednosložková hydroizolace

Jed- Cena za jednotku (Kč)
Kat.č. Balení notka bez DPH s DPH
6056 kbelík kbelík (8 kg) kg 105,00 127,05
6055 pytel pytel (15 kg) kg 99,00 119,79

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Použití na stěnu Zpracování: ruční Vhodný pod obklady Voděodolný Rychlé vytvrzení


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Proti tlakové i oplachové vodě ve vnějším a vnitřním prostředí. Určená na terasy, balkony i pro koupelny. Vhodná na podklady jako jsou běžné omítky, beton, sádrokarton apod. Nutné chránit následnou povrchovou úpravou. Ne pro pojížděné podlahy namáhané smykovým zatížením.

Vlastnosti

Vodotěsnost, mrazuvzdornost, nízká spotřeba, schopnost přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C), odolnost proti kontaktu s chlorovanou vodou.

Spotřeba materiálu cca 1,3 kg/m²/mm
Tloušťka vrstvy min. 1,5 mm
Tloušťka vrstvy dodatek min. 1,5 mm (2 nátěry) – oplachová voda interiér
Tloušťka vrstvy dodatek min. 2 mm (2 vrstvy stěrky) – netlaková voda exteriér
Tloušťka vrstvy dodatek min. 3 mm (3 vrstvy stěrky) – tlaková voda do 1,5 bar
Spotřeba vody cca 280 ml/kg – stěrková konzistence
Spotřeba vody cca 310 ml/kg – nátěrová konzistence (v interiérech proti oplachové vodě)
Tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² počáteční
Tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² po kontaktu s vodou
Tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² po tepelném stárnutí
Tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² po cyklech zmrazení–rozmrazení
Tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² po kontaktu s vápennou vodou
Tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² po kontaktu s chlorovanou vodou
Schopnost přemostění trhlin za standardních podmínek (+20 °C) ≥ 0,75 mm
Schopnost přemostění trhliny – za nízké teploty (-5 °C) ≥ 0,75 mm
Sypná hmotnost cca 700 kg/m³
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 45 minut
Doba schnutí (+20 °C) cca 4 hodiny před dalším nátěrem
Doba schnutí (+20 °C) cca 6 hodin před další stěrkovou vrstvou
Doba schnutí (+20 °C) min. 12 hodin od poslední vrstvy před obkládáním
Vodotěsnost – průsak tlakovou vodou (150 kPa) žádný průnik