PROFI Premium Kleber C2TE

Zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb ve vnitřním i venkovním prostředí

Kat.č. Balení
6005 pytel pytel (25 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Použití na stěnu Zpracování: ruční Vhodný pod obklady Vhodný pro podlahové vytápění Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png zkoušeno dle C2TE


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Pro lepení nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb, včetně dlažeb na podlahovém vytápění. Vhodné pro lepení obkladů na sádrokarton, kameniny, klinkerů i přírodního kamene (ne mramoru).

Vlastnosti

Třída C2TE, mrazuvzdornost, odolnost proti zvýšené teplotní zátěži, snížený skluz, prodloužená doba zavadnutí.

Otevřený čas (+20 °C) cca 30 minuta/minuty
Pevnost spoje–vysoká počáteční tahová přídržnost ≥ 1,0 N/mm² (podle EN 12004-2)
Prodloužená doba zavadnutí–tahová přídržnost ≥ 0,5 N/mm² ne méně než po 30 min. (podle EN 12004-2)
Skluz ≤ 0,5 mm (podle EN 12004-2)
Spárování/pochůznost (+20 °C) min. po 24 hodinách
Spotřeba materiálu cca 2–4 kg/m²
Spotřeba vody 6,2–7 litrů čisté vody/25 kg pytel
Tloušťka vrstvy max. 5 mm
Třída reakce na oheň A1
Trvalá odolnost spoje – vysoká tahová přídržnost po cyklech (zmrazení/rozmrazení) ≥ 1,0 N/mm² (podle EN 12004-2)
Trvalá odolnost spoje – vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody ≥ 1,0 N/mm² (podle EN 12004-2)
Trvalá odolnost spoje – vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí ≥ 1,0 N/mm² (podle EN 12004-2)
Zrnitost 0–0,7 mm