PROFI Premium Kleber C2FT Rapid

Rychletvrdnoucí zlepšené cementové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb

Kat.č. Balení
6007 pytel pytel (25 kg)

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Použití na stěnu Zpracování: ruční Vhodný pod obklady Rychlé vytvrzení Odolný proti cyklickému rozmrazování a rozmrazovacím solím
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png zkoušeno dle C2FT


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Speciálně pro použití při požadavku na rychlé vytvrzení a zatížitelnost. Pro lepení nasákavých i slinutých obkladů a dlažeb do formátu 60 x 60 cm, pro vnitřní i vnější použití. Vhodné na podlahové vytápění.

Vlastnosti

Třída C2FT, snížený skluz, rychletvrdnoucí, mrazuvzdorné

Doba zavadnutí: tahová přídržnost po t ≥ 10 min. ≥ 0,5 N/mm²
Otevřený čas (+20 °C) ≥ 10 minut
Pevnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká počáteční tahová přídržnost
Pevnost spoje ≥ 0,5 N/mm² prvotní tahová přídržnost nejvýše po 6 hodinách
Skluz ≤ 0,5 mm
Spárování/pochůznost (+20 °C) cca po 3 hodinách
Spotřeba materiálu cca 2–4 kg/m² v závislosti na zubovém hladítku
Spotřeba vody cca 4,2–4,8 litrů čisté vody/25 kg pytel
Tloušťka vrstvy max. 5 mm (při zhutněném maltovém loži)
Třída reakce na oheň A1
Trvalá odolnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody
Trvalá odolnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí
Trvalá odolnost spoje ≥ 1 N/mm² vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení–rozmrazení
Zatížitelnost (+20 °C) cca po 24 hodinách
Zrnitost ≤ 0,6 mm