PROFI Beton 4 mm

PROFI Beton 4 mm

Hotová betonová směs

Kat.č. Balení
2210 pytel pytel (25 kg)
2200 pytel pytel (40 kg)
2201 pytel silo

Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech

Popis

Oblast použití

Je určen pro vnitřní i venkovní použití, především k drobným pracím při stavbě nových a opravách starých domů, jako podklad pod dlažbu při zřizování teras, chodníků a příjezdů, osazování sloupků pro plot apod.

Vlastnosti

Suchá betonová směs složená z portlandského cementu, vápencové drti 0 až 4 mm a vylepšujících přísad. Pevnost v tlaku min. 25 MPa, zrno do 4 mm.


Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Zpracování: strojní Zpracování: ruční