Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Vzdělávání ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012922.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.