EU+OPPIK+MPO

Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Vývojové centrum společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/ 15_002/0000992, jehož cílem je:

„Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření CENTRA PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (CPVVI) společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.“

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Nabízené služby pro účely VaV: testování vzorků a měření dle dohody.