Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Úspory energie ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011962, jehož cílem je realizace následujících opatření v areálu firmy:

Zlepšení tepelně-technických vlastností budovy výzkumu, modernizace osvětlení v rámci budov areálu, modernizace systému vytápění administrativní budovy a instalace fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu podniku.