Ve čtvrtek 24.6.2021 se oblastí Břeclavska a Hodonínska prohnalo velmi silné tornádo a způsobilo nevídané škody. Po ověření aktuálních potřeb jsme se rozhodli obětem této živelné pohromy v rámci našich možností pomoci.

Zdarma jsme dodali do nejvíce zasažených obcí, tedy do Mikulčic, Lužic, Moravské Nové Vsi a do Hrušek vybrané zboží v hodnotě 300.000,- Kč.

Stranou nezůstal ani náš dlouholetý partner Karel Zemánek, který poskytl na přepravu darovaného zboží významnou slevu a v regionu vypomáhá nasazením svých autojeřábů.

Přispěl i náš další obchodní partner Profi Hradec Králové s.r.o.

Věříme, že naše materiály pomohou s rychlou obnovou poškozených objektů.