Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Inovace ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009125, jehož cílem je:

„Zavedení inovovaného produktu –  inovované tenkovrstvé cementové vyrovnávací hmoty do sériové výroby s důrazem na ochranu životního prostředí a s tím související pořízení technologií“.