EU+OPPIK+MPO

Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Aplikace ve společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010356, jehož cílem je:

„Výzkum a vývoj nového typu spojovací hmoty pro zdění tzv. broušených cihel, tedy prvků přesného zdění. Jako výstup tohoto výzkumně-vývojového projektu byl vyvinut prototyp Spojovací hmota pro prvky přesného zdění na bázi směsného disperzně-silikátového pojiva“.