V červnu 2019 provedla stavební firma Stamiko s.r.o. v objektu VILA DOMY SLUNOVRAT na ulici Oldřišky Keithové v Brně – Novém Lískovci úspěšnou strojní aplikaci vnitřních hladkých omítek. Celková výměra činila 1 300 m2. Jednalo se o finální povrchovou úpravu stěn a stropů nově budovaných bytových prostor. Součástí aplikace bylo také následné dobrušování aplikovaných omítek do naprosto dokonale hladkého povrchu. Pracovní – omítací četa čítající 3 pracovníky dokázala celkovou výměru 1 300 m2 realizovat za pouhých 8 pracovních dní. Denně tedy bylo realizováno více než 150 m2 finálních omítek.

Ještě nedávno by mohly být takovéto výkony označeny za utopii. Dnes jsou však realitou reflektující na požadavky trhu. V současné době, kdy enormně narůstá tlak na rychlost dokončovacích prací v segmentu stavebnictví a zároveň se potýkáme s velkým nedostatkem pracovní síly na našem trhu je řešením tohoto problému aplikace progresivních produktů s použitím nových technologických postupů.

Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. se rozhodla řešit uvedenou problematiku tím, že přichází na trh s novým materiálem a s novou technologií jeho zpracování. Jedná se o materiál PROFI Finalspachtel – pastovitou omítku určenou pro tenkovrstvou, finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí v interiéru v jednom pracovním kroku a s velmi hladkým povrchem. PROFI Finalspachtel je zvlášť vhodný k vytváření hladkých povrchů a k celoplošným úpravám jádrových a štukových omítek, deskových materiálů včetně sádrokartonu či betonových povrchů. Mimo to je použitelný rovněž k vyrovnání povrchů před malováním a k lokálním opravám nerovností.

V čem spočívá inovativní přínos tohoto produktu? Pro malé plochy lze samozřejmě zpracovávat tento materiál ručně, nanášením pomocí nerezového hladítka. Pro plochy většího rozsahu však ruční zpracování zdaleka neuspokojuje požadavek na rychlost dokončovacích prací. Proto se úsilí techniků společnosti Profibaustoffe CZ zaměřilo na vývoj technologie strojního zpracování.

Po sérii poloprovozních zkoušek bylo toto úsilí úspěšně završeno. Pro strojní zpracování se osvědčilo aplikační zařízení Graco T-Max 657. Jedná se o multifunkční stroj pro nanášení vnitřních stěrkových a dekorativních materiálů při finálních úpravách. Zařízení bylo vyvinuto s důrazem na snadnost manipulace, obsluhy a čištění, při enormním zvýšení produktivity práce. Obrovskou výhodou jsou rovněž minimální provozní náklady spojené s malým množstvím opotřebitelných dílů a vysokou kvalitou použitých materiálů. Využívá se bezvzduchová (airless) varianta stříkání, umožňující rychlé a podstatně rovnoměrnější nanesení vrstev materiálu o větší tloušťce. Pro následné přebroušení spojů a nerovností v ploše se osvědčil brousící stroj FESTOOL PLANEX LHS 225.

Graco T-Max 657

FESTOOL PLANEX LHS 225

Uvedená úspěšná aplikace produktu PROFI Finalspachtel dokazuje, že když se spojí šikovné ruce s progresivním produktem aplikovaným novou, vysoce produktivní technologií, dojde k výraznému urychlení dokončovacích prací na stavbě při zachování vysoké kvality hotového díla.