Co je to elektrosmog? Pod pojmem „elektrosmog“ se obecně rozumějí elektromagnetická pole, která vysílají různá technická zařízení. Je to elektromagnetické záření, které vysílá například vedení vysokého napětí, radiové, televizní nebo GSM vysílače, ale také bezdrátové telefony. Ziel der PROFI FARADAYUS Technologie ist es, der Gesundheitsbelastung durch hausexternen Elektrosmog effizient und einfach entgegen zu wirken. Die…