Home Sanačný systém
 

PROFI

štuková vápenná omietka (PROFI Poretec Sanierfeinputz)

Ručne spracovateľná vápenná štuková omietka vhodná najmä pre sanačné systémy

Oblasť použitia

Omietka je určená predovšetkým pre sanačný omietkový systém (podľa smernice WTA - Merkblatt 2-9-04/D). Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Suchá omietková zmes na prípravu vrchnej omietky vyznačujúca sa nízkym difúznym odporom.
PROFI štuková vápenná omietka (PROFI Poretec Sanierfeinputz)  
Kat.č. Produkt/balenie
3660 Vrece (40 kg), 1.400 kg/paleta