Home Pastózne omietky
 

PROFI

Winterzusatz

Urýchľovač tuhnutia pastovitých omietok

Oblasť použitia

Slúži ako viažuci prísada pre omietku Profi Anti-Aging Putz pri vonkajších teplotách od + 1 ° C do + 10 ° C pri maximálnej relatívnej vlhkosti ovzdušia 95%.

Vlastnosti

Spojivová prísada pre omietku Profi Anti-Aging Putz na urýchlenie procesu tuhnutia.
PROFI Winterzusatz  
Kat.č. Produkt/balenie
7888 Flaštička 120 ml