Ochrana proti elektrosmogu
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel
Lepiaca a stierková hmota na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel
Lepiaca a stierková hmota na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia
PROFI FARADAYUS Klebespachtel
PROFI FARADAYUS MK1
Strojovo spracovateľná jedno alebo viac vrstvová vápennocementová vnútorná omietka na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia
PROFI FARADAYUS MK1
PREV
DETAILY
NEXT
Ochrana proti RTG žiareniu
Barytová jadrová omietka
slúži ako tieniaca vrstva proti prieniku ionizujúceho žiarenia
Barytová jadrová omietka
Barytový betónový poter
betón s prímesou barytu
Barytový betónový poter
PREV
DETAILY
NEXT
Ochrana proti plesniam
PROFI STOP Lazur
Transparentný umývateľný náter pre permanentnú ochranu stavebných konštrukcií
PROFI STOP Lazur
PREV
DETAILY
NEXT