Home Ochrana proti RTG žiareniu
 

Barytová jadrová omietka

slúži ako tieniaca vrstva proti prieniku ionizujúceho žiarenia

Oblast použitia

Slúži na omietanie ako tieniaci vrstva proti prieniku ionizujúceho žiarenia

Vlastnosti

Suchá zmes na vytvorenie omietkovej zmesi predovšetkým pre pracoviská so zdrojmi žiarenia RTG
Barytová jadrová omietka  
Kat.č. Produkt/balenie
9014 Vrece 40 kg; 1.200 kg/paleta