Ochrana proti elektrosmogu
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel
Lepiaca a stierková hmota na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia
PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel
PROFI FARADAYUS Klebespachtel
Lepiaca a stierková hmota na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia
PROFI FARADAYUS Klebespachtel
PROFI FARADAYUS MK1
Strojovo spracovateľná jedno alebo viac vrstvová vápennocementová vnútorná omietka na odtienenie elektrického poľa a elektromagnetického žiarenia
PROFI FARADAYUS MK1
PREV
DETAILY
NEXT
Ochrana proti RTG žiareniu
Barytová jadrová omietka
slúži ako tieniaca vrstva proti prieniku ionizujúceho žiarenia
Barytová jadrová omietka
Barytová tieniaca malta výpňová
Malta na vyplňovanie sendvičových priečok ako tieniaca vrstva proti prieniku ionijuzúceho žiarenia
Barytová tieniaca malta výpňová
Barytový betónový poter
betón s prímesou barytu
Barytový betónový poter
PREV
DETAILY
NEXT
Ochrana proti plesniam
PREV
DETAILY
NEXT