Home Murovacie malty a tmely
 

PROFI

Dur 50

Ručne aj strojovo spracovateľná murovacia malta pre murovanie dvojpodlažných budov

Oblasť použitia

Vápennocementová malta pre murovanie všetkých bežných pálených murovacích materiálov. Murovacia malta Profi Dur 50 je určená pre murovanie obvodového, nosného aj výplňového muriva, dvojpodlažných budov a priečok. V menšom rozsahu potom ako jadrová vnútorná aj vonkajšia omietka.

Vlastnosti

Suchá maltová zmes na bežné murovanie z pálených murovacích materiálov s pevnosťou v tlaku po 28 dňoch min. 5,0 MPa.
PROFI Dur 50  
Kat.č. Produkt/balenie
1570 Vrece (40 kg), 1.400 kg/paleta
1550 Silo