Murovacie malty a tmely
PROFI Dur 50
Ručne aj strojovo spracovateľná murovacia malta pre murovanie dvojpodlažných budov
PROFI Dur 50
PROFI Dur 100
Ručne i strojovo spracovateľná murovacia malta pre murovanie viacpodlažných budov
PROFI Dur 100
PROFI Klinker
Sivá škárovacia a murovacia malta pre pohľadové lícové murivo
PROFI Klinker
PROFI Porotmel
Tmel na murovanie z presných pórobetónových tvárnic a dielcov
PROFI Porotmel
PROFI Dämm-Mörtel
Vápennocementová tepelnoizolačné murovacia malta
PROFI Dämm-Mörtel
PROFI PURBRICK Murovacie lepidlo
Jednozložkové murovacie lepidlo na báze polyuretánovej peny.
PROFI PURBRICK Murovacie lepidlo
PROFI Baukleber
Univerzálne stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie.
PROFI Baukleber
PREV
DETAILY
NEXT