23.03.2009

Tradice, která nejen zavazuje, ale i pomáhá (profil společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.)

 

k_publikaci_06_1

Ing. Luděk Drobek, ředitel firmy Profi am Bau

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně a po násled­ném studiu na Ústavu soudního inženýrství byl v roce 2001 jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví. Praktické zkušenosti získával nejprve ve stavebním provozu jako stavbyvedoucí a následně jako vedoucí stavební výroby. Od roku 2001 je ředitelem společnosti Profi am Bau CM, spol. s r. o. Ve volném čase se věnuje rodině a sportu.

Jste dceřinou společností rakouské firmy s dlouholetou tradicí. Vy sami jste již oslavili patnácté výročí na českém trhu. Myslíte si, že tradice zavazuje?

Naše mateřská společnost Ernstbrunner Kalktechnik působí na trhu již 125 let. Profi am Bau jako její dceřiná společnost je v České republice již 15 let a na Slovensku téměř 5 let. Tato tradice sice zavazuje, ale rovněž pomáhá. Pokračujeme v pozitivním vývoji společnosti, jsme rádi, pokud můžeme dát všem dostatečné záruky o kvalitách produktů a služeb. Skutečnost, že zákazníci, se kterými jsme začali spolupracovat před 15 lety, jsou stále našimi váženými klienty, mluví sama za sebe.

k_publikaci_07

Areál firmy Profi am Bau se stálé rozrůstá

Jak se těchto patnáct let projevilo na skladbě vašeho sortimentu? Můžete v krátkosti popsat či rozdělit vaši nabídku a označit váš nejvýraznější potenciál?

Stavebnictví prošlo za 15 let určitým vývojem. To se odráží i na skladbě našeho sortimentu. Zatímco na začátku jsme prodávali především omítkové a maltové směsi, postupně se naše nabídka dále rozšiřovala o sanační omítkové systémy, systémy litých sádrových a později i cementových potěrů a fasádní zateplovací systémy. Mezi stěžejní produkty patří skupina strojních omítek a litých sádrových a cementových potěrů. V posledních letech výrazně posiluje především prodej zateplovacích systémů. Výhodou je široká nabídka, díky níž nejsme výrazně vázáni na stavební sezónu související s počasím. Bohatý sortiment nám umožňuje významnou část našich produktů prodávat i v zimních měsících.

k_publikaci_08

Práce s fotospektrometrem jako každodení rutina - o tónování barevných odstínů je velký zájem

Předpokládám, že s tím souvisejí také nejrůznější služby. Můžeme jmenovat alespoň některé?

Kromě dnes již běžných služeb, jako jsou zajištění dodávky materiálu přímo na stavbu, odborný technický servis a podobně, nabízíme i další služby. Pro realizační firmy je to především pronájem a servis strojního zařízení potřebného pro zpracovávání našich materiálů. Koncovým zákazníkům pomáháme v oblasti sanací vlhkého zdiva měřením vlhkosti a stupně zasolení s doporučeným návrhem sanačních opatření; v oblasti zateplení a povrchových úprav se jedná o kompletní servis při výpočtu tepelných ztrát budov, monitorování tepelných ztrát termovizní kamerou, asistenci při barevném řešení fasády pomocí grafického programu, tónování originálních barevných odstínů podle vlastních předloh zákazníka pomocí našeho fotospektrometru a další. Za velkou výhodu v oblasti služeb považuji to, že nejsme závislí na jiných subjektech a v případě servisu a pronájmu strojního zařízení disponujeme jak vlastními servisními techniky, tak dostatečným množstvím vlastního strojního zařízení, kterým pokrýváme podstatnou část současných požadavků. Tato nezávislost zvyšuje naši pružnost a spolehlivost.
Zmínil jste vaše zákazníky. Jaký je vlastně jejich profil, kam cílí váš marketing?

Hlavní skupinu našich zákazníků tvoří specializované aplikační firmy realizující omítky, lité podlahové potěry, zateplovací systémy, sanace vlhkého zdiva a další. Většinou se jedná o dlouholeté obchodní partnery s bohatými zkušenostmi. Další významnou část našich zákazníků představují stavební společnosti, velkoobchody se stavebním materiálem i menší stavebniny a samozřejmě nezapomínáme ani na živnostníky a drobné stavebníky, kterým při výběru vhodného produktu vždy ochotně poradíme.S prodejem souvisí také distribuce.

Ve kterých regionech lze zakoupit vaše zboží?
Přestože nejhustší distribuční síť máme logicky v oblasti jižní Moravy, prostřednictvím našich obchodních partnerů je zboží Profi dostupné i v ostatních částech naší republiky. Sítí spádových prodejců dodáváme do Plzně, Prahy, Pardubic i na Ostravsko. Někteří z těchto prodejců jsou zároveň vybaveni zařízením pro tónování námi dodávaných pastózních omítek. Velice dynamicky se rozvíjí také prodej na Slovensko. Naše zásobníková sila můžete potkat na stavbách v nejrůznějších místech České i Slovenské republiky.Českému stavebnictví se stále poměrně dobře daří navzdory všem předvídaným krizím.

Mezi novinkami nabízíte i řadu stavebních materiálů, které své zákazníky v Česku teprve hledají. V jaké oblasti se to projevuje nejvíce?

Tým odborníků v mateřské společnosti v Rakousku se neustále věnuje vývoji nových produktů. Po několikaleté práci byl například představen systém Profi – Faradyus. Jde o skupinu produktů určených k odstínění elektrosmogu, kterým jsme v dnešní moderní době všichni obklopeni. Přestože není o elektrosmogu mezi českou veřejností zdaleka tak velké povědomí jako v sousedním Rakousku, snažíme se lidem tuto problematiku objasnit a produkty si postupně získávají zákazníky i u nás. Jsou tady ale i další novinky, které si už své zákazníky našly…
Mezi tyto novinky patří například nový typ povrchové úpravy pro zateplovací systémy. Jde o pastózní omítku s prodlouženou životností s názvem Profi Anti Aging, kterou stejně jako standardní typy pastózních omítek tónujeme do barevných odstínů podle výběru zákazníka.

03-lom-big-image

Zásoby pro naši práci jsou dostatečné

Začali jsme 15. výročím působení vaší firmy, ale ještě jsme nemluvili o celkové bilanci a o plánech do budoucna. Jaké tedy jsou?

Bilancujeme průběžně. Kromě vyhodnocování prodeje a plnění plánů bedlivě sledujeme také situaci na trhu, abychom mohli včas reagovat na aktuální požadavky zákazníků. Uplynulých 15 let vnímáme pozitivně a s našimi dosavadními výsledky jsme spokojeni. Jen za posledních pět let se nám podařilo navýšit obraty více než šestinásobně. Výrazným posílením prodeje a rozšířením oblasti našeho působení jsme získali odpovídající postavení na trhu. Mezi naše hlavní plány do budoucna patří kromě upevnění současné pozice také její další posílení. V příštích letech se hodláme více zaměřit na prodej cementových litých potěrů, prodej zateplovacích systémů s Anti Aging omítkou a samozřejmě chystáme ještě další novinky, ale to si necháme na příští sezónu jako překvapení.

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.